Stel een vraag
Hoe kunnen wij u helpen?
Menu

Eindevaluatie De Schakel

Evaluatie De Schakel

Eindevaluatie De Schakel

De Schakel is een project van MUMC+ Herstelzorg, Maastricht UMC+(MUMC+), Zorg in Ontwikkeling (ZIO) en Envida. Een pilot voor de duur van twee jaar.
 

Voor deze samenwerking zijn het MUMC+ en Envida een convenant met elkaar aangegaan. De doelstelling van de Schakel is:

  • De Schakel is een voorziening voor ouderen die zich melden op de SEH met een medisch probleem, waarvoor een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is, maar die wel zorg nodig hebben en niet naar huis kunnen.
  • Voorkomen ziekenhuisopnames, om de kwaliteit van leven van ouderen te verhogen en het aan een opname gerelateerd functieverlies te beperken.
  • Tijd voor een goede triage en tijd om zorg en ondersteuning thuis of in de eerste lijn te organiseren.
  • Zorgen voor een verantwoorde aanmelding voor Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ)

Voor de duur van de pilot zijn de volgende afspraken gemaakt:

  • De Schakel wordt geëxploiteerd door personeel van Envida.
  • De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) van Envida is de hoofdbehandelaar voor de opgenomen patiënten.
  • Het MUMC+ stelt de ruimte van de Schakel binnen het MUMC+ er beschikking.
  • Het MUMC+ levert de faciliteiten op het gebied van catering, middelen en materialen.

Na een jaar, in februari 2020, is er een tussenevaluatie opgesteld. Volgens het oorspronkelijke plan wordt er in maart 2021 een eindevaluatie opgesteld. Ten gevolge van Covid 19 werden de uitgangspunten van de Schakel anders georganiseerd, en is de acute opvang van ouderen verhuisd naar La Valence. Op verzoek van de bestuurders is de eindevaluatie vervroegd naar 1 januari 2021. Klik op onderstaande link om het evaluatierapport te downloaden.

EINDEVALUATIE SCHAKELAFDELING VAN ENVIDA EN MUMC+

DEEL DEZE PAGINA OP