De nieuwe naam van GroenekruisDomicura en Vivre

Op 1 januari 2014 zijn GroenekruisDomicura en Vivre gefuseerd. Samen treden wij naar buiten onder de naam Envida. Met deze naam willen wij iedereen die betrokken is bij onze organisatie zeggen dat wij uitnodigend zijn en midden in het leven staan. Met zorgteams en tehuizen midden in de wijk.

Envida; een nieuwe naam met een vertrouwd gezicht.